DDT Technika

Usługi utrzymania czystości, obsługa techniczna budynków

Instalacje elektryczne

 • instalacje, przeglądy, konserwacja, pomiary i modernizacje

  • instalacje odgromowe i piorunochronne
  • stacje transformatorowe
  • rozdzielnie 15 kV
  • oświetlenie awaryjne oraz ewakuacyjne
  • pomiary akumulatorów  
  • Samoczynne Załączenie Rezerwy - SZR  
  • baterie kondensatorów  
  • modernizacje instalacji oświetlenia  
  • pomiary natężenia oświetlenia