DDT Technika

Usługi utrzymania czystości, obsługa techniczna budynków

Klimatyzacja i wentylacja

  • instalacje, przeglądy i konserwacja urządzeń typu klimatyzatory Spilt, VRV, centrale wentylacyjne, Rooftop, agregaty chłodnicze, klimakonwektory, nagrzewnice gazowe, promienniki
  • certyfikat dla personelu zgodnie z wymaganiami ustawy o substancjach zubożających warstę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych